Επιστροφές

Επιστροφές:
Η εταιρεία αποδέχεται την επιστροφή των προϊόντων εντός 14 ημερών και εφόσον βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία. Τα έξοδα μεταφοράς σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν τον πελάτη. Πριν πραγματοποιήσετε την επιστροφή οποιοδήποτε προϊόντος επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας: +30 6939595275 .

Διεύθυνση επιστροφής:
Heli Innovation LTD
Bul.Qn Huniqdi 6, office 207, Varna 9000, Bulgaria
+359896877733